آخرین اخبار
  • خبر اعضای ویژه:آرشیو کامل گلهای تازه 1_201به سایت اضافه شد.

  • آرشیو دیگر برنامه های رادیو گلها به زودی قرار میگیرد.

برنامه گلها

گلهای تازه ۱۰ پیوند روح

آواز مخالف سه گاه خواننده: علی اکبر گلپایگانی(گلپا) شاعر: سعدی گوینده:فخری نیکزاد نوازندگان: اسدالله ملک(ویولن)،فرهنگ شریف(تار)،مجید نجاحی(سنتور)،جهانگیر ملک(تنبک) متن بر...
بیشتر بخوانید

گلهای تازه ۹ قول و غزل

دستگاه سه گاه خواننده:محمودی خوانساری شاعر: حافظ گوینده:فخری نیکزاد نوازندگان:همایون خرم(ویولن)،مجید نجاحی(سنتور)،محمد موسوی(نی)،امیرناصر افتتاح(تنبک) متن برنامه : فخری ن...
بیشتر بخوانید

گلهای تازه ۸ سلام باغ

آواز بیات اصفهان خواننده: ایرج شاعر:مولوی گوینده:فخری نیکزاد نوازندگان:پرویز یاحقی(ویولن)،فرهنگ شریف(تار)،امیر ناصر افتتاح(تنبک) متن برنامه: فخری نیکزاد: آب زنید راه را ه...
بیشتر بخوانید