آخرین اخبار
  • خبر اعضای ویژه:گلهای تاره برنامه 130تا 140 به سایت اضافه شد.آرشیوبرنامه های رادیوگلها به زودی قرار میگیرد.

  • طرح عضویت ویژه قرار گرفت .

برنامه گلها

شاخه گل ۲۴۹

دستگاه ماهور به اهتمام جواد معروفی(پیانو)  آواز: شهیدی شعر:حافظ،فیض کاشانی،پروین دولت ابادی،اهلی شیرازی، رهی معیری گویندگان : آذر پژوهش ، نور الدین ثبت ایمانی نورالدین ثا...
بیشتر بخوانید