آخرین اخبار
  • خبر اعضای ویژه:گلهای تاره برنامه 130تا 140 به سایت اضافه شد.آرشیوبرنامه های رادیوگلها به زودی قرار میگیرد.

  • طرح عضویت ویژه قرار گرفت .

آواز بیات اصفهان

گلهای تازه ۸ سلام باغ

آواز بیات اصفهان خواننده: ایرج شاعر:مولوی گوینده:فخری نیکزاد نوازندگان:پرویز یاحقی(ویولن)،فرهنگ شریف(تار)،امیر ناصر افتتاح(تنبک) متن برنامه: فخری نیکزاد: آب زنید راه را ه...
بیشتر بخوانید

گلهای تازه ۷ بهار غم انگیز

آواز بیات اصفهان خواننده: عبدالوهاب شهیدی شاعر:هوشنگ ابتهاج(سایه) گوینده: فخری نیکزاد نوازندگان: همایون خرم(ویولن)،جواد معروفی(پیانو)،جهانگیر ملک(تنبک) متن برنامه: فخری ن...
بیشتر بخوانید