آخرین اخبار
  • خبر اعضای ویژه:آرشیو کامل گلهای تازه 1_201به سایت اضافه شد.

  • آرشیو دیگر برنامه های رادیو گلها به زودی قرار میگیرد.

تصنیف عشق نهان(دل بردی از من به یغما) و سرو خجل+دانلود

آواز ابوعطا

عشق نهان

با صدای محمد رضا شجریان

آلبوم پیام نسیم

تصنیف سرو خجل از علی اکبر شیدا

شعر دل بردی از من به یغما از صفای اصفهانی

تصنيف ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﻥ:

ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ، ﺍی ﺗﺮﻙ ﻏﺎﺭﺗﮕﺮ

‫ﺩﻳﺪﻱ ﭼﻪ ﺁﻭﺭﺩی ﺍی ﺩﻭﺳﺖ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻝ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﻬﺎﻥ ﺷﺪ، ﺩﻝ ﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﻦ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺷﺪ

ﺭﻓﺘﻲ ﭼﻮ ﺗﻴﺮ ﻭ ﻛﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﭘﻴﻜﺮ ﻣﻦ

ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺭﺍ، ﮔﺮﺩﻭﻥ ﻧﻴﺎﺭﺩ ﺗﺤﻤﻞ

ﭼﻮﻥ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺸﻴﺪﻥ، ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮ ﻻﻏﺮ ﻣﻦ

ﻣی ﺳﻮﺯﻡ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﺖ، ﺩﺭ ﺁﺗﺸﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻗت

‫ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻦ، ﺳﻮﺩﺍی ﻣﻦ ﺁﺫﺭ ﻣﻦ

‫ﺍﻭﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺻﻔﺎ ﺩﺍﺩ، ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺟﻼ ﺩﺍﺩ

‫ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻓﻨﺎ ﺩﺍﺩ، ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻦ

عشق تو خاکستر من

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳﺮﻭ ﺧﺠﻞ : 

‫ﺍی ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻗﺎﻣﺘﺖ، ﺳﺮﻭ ﭼﻤﻦ ﺧﺠﻞ ﺷﺪﻩ

ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﮔﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪﻩ

‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻲ ﺍﺯ ﻏﻤﺖ ﮔﺪﺍﺯﻡ

ﺩﺭ ﻫﺠﺮﺕ ﺳﻮﺯﻡ ﻭ ﺑﺴﺎﺯﻡ

ﺍﻱ ﺻﻨﻢ ﺳﻮﺯﻡ ﻭ ﺑﺴﺎﺯﻡ

‫ﺩﺭ ﻋﺸﻘﺖ، ﺳﻮﺯﻡ ﺍی، ﻧﮕﺎﺭا

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ، ﺗﻮ ﻛﻢ ﻛﻦ، ﺟﻔﺎ ﺭﺍ

دانلود دل بردی از من به یغما شجریان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *