آخرین اخبار
  • خبر اعضای ویژه:آرشیو کامل گلهای تازه 1_201به سایت اضافه شد.

  • آرشیو دیگر برنامه های رادیو گلها به زودی قرار میگیرد.

تصنیف های تار زلف و غم عشق +دانلود

دستگاه سه گاه

تار زلف

غم عشق

با صدای محمد رضا شجریان

آلبوم رسوای دل

تصنیف ها از علی اکبر شیدا

تصنیف تار زلف

(ﺍﺯ ﺑﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺭ ﺯﻟﻔﺖ)۲، ﺩﻟﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺰﻝ

 (ﺩﻝ ﺭﺍ ﻛﺠﺎ ﺑﺠﻮﻳﻢ)۲، ﻳﻚ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻝ

عزیزدلم،شمع محفلم،آرام دلم

من از تو جدا نمیشم،بیا حبیب دل من

من از تو رضا نمیشم،مرو شمع محفل من

ﺁﻩ ﺍی ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻦ ،ﺷﻮﺭ ﻣﺴتی ﻣﻦ

‫ﺑﺮﭼﻴﻦ ﺍﺷﻚ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﭼﻴﻦ

تصنیف غم عشق

ﺍﺯ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺍی ﺻﻨﻢ         ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ میﻛﻨﻢ ﻣﻦ

ﻭﺯ ﻗﺪ ﻭ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ          ﺻﺪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﻦ

ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻣﻲﺯﻧﻢ ، ﺍی ﺟﺎﻧﻢ ، ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﻦ

ﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ می ﺭﺳﺪ ،ﺁﻩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻏﻤﺖ، ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺩﻝ میﺑﺮﺩ ﺩﻟﺮﺑﺎ ﻳﺎﺭ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﺪﺍ ﻧﺸﻴﻦ، ﺣﺎﻝ ﻧﺰﺍﺭﻡ ﺑﺒﻴﻦ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺪ ﻣﻜﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻡ ﻣﻜﻦ، بیﻭﻓﺎ ﻳﺎﺭ

ﺁﻳﻴﻦ ﻭﻓﺎ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎنی ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﺣﺒﻴﺒﻢ

ﺳﺮ ﻛﻮی ﺗﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺁﻳﻢ ﻭ ﺷﻢ، ﺯ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﻴﻨﻮﺍ ﭼﻨﺪ ﺁﻳﻢ ﻭ ﺷﻢ

ﺳﺮ ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮ، ﻧﺘﺮسی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﭼﻨﺪ ﺁﻳﻢ ﻭ ﺷﻢ

ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺟﻮﺭ ﺗﻮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﻦ، ای صنم

ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﻦ

ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﻦ

دانلود هردو تصنیف

دانلود از بس به تار زلفت شجریان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *