آخرین اخبار
  • خبر اعضای ویژه:گلهای تاره برنامه 130تا 140 به سایت اضافه شد.آرشیوبرنامه های رادیوگلها به زودی قرار میگیرد.

  • طرح عضویت ویژه قرار گرفت .

تصنیف بوی باران+دانلود

تصنیف چهار گاه بوی باران شجریان

دستگاه چهارگاه

بوی باران

با صدای محمدرضا شجریان

آلبوم بوی باران

آهنگ از حسن یوسف زمانی

شعر از فریدون مشیری

ﺑﻮﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺑﻮﻱ ﺳﺒﺰﻩ، ﺑﻮﻱ ﺧﺎﻙ

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻱ ﺷﺴﺘﻪ، ﺑﺎﺭﺍﻥﺧﻮﺭﺩﻩ، ﭘﺎﻙ

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺑﻲ ﻭ ﺍﺑﺮ ﺳﭙﻴﺪ

ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺑﻴﺪ

ﻋﻈﺮ ﻧﺮﮔﺲ، ﺭﻗﺺ ﺑﺎﺩ

‫ﻧﻐﻤﻪ ﺷﻮﻕ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎﻱ ﺷﺎﺩ

ﺧﻠﻮﺕ ﮔﺮﻡ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺖ

ﻧﺮﻡ ﻧﺮﻣﻚ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﻬﺎﺭ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

 

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺷﺖﻫﺎ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰﻩﻫﺎ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻏﻨﭽﻪﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪﺑﺎﺯ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻴﺨﻚ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺟﺎﻡ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻓﺘﺎﺏ

ﺍﻱ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﻧﺮﻗﺼﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﻴﻢ

ﺍﻱ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺘﻢ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﺁﻓﺘﺎﺏ

ﺍﻱ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻣﻲ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ

ﮔﺮ ﻧﻜﻮﺑﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ

ﻫﻔﺖ ﺭﻧﮕﺶ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻫﻔﺘﺎﺩ رنگ

دانلود تصنیف بوی باران شجریان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *